Vindåsen/Hulöhamn

Datum: Onsdag 8 jun 2016 - tisdag 23 okt 2018 Visa karta

Från vägen mot Källvik, tag av mot Flatvarp och efter 4 km tag höger mot Hulöhamn. Efter ca 4 km finns en markerad parkering och informationstavla. Lederna är sammanlagt ca 4 km långa och utgår från samma startpunkt.

Naturreservatet utgörs av två halvöar, Vindåsen och Hulöhamn, som i jämnhöjd med Lofthammar skjuter ut i havet. En av lederna går öster om Båtsviken och är knappt 2 km lång men går i en krävande, bergig terräng. Den andra går på andra sidan båtsviken och är drygt 2 km lång. Den går i ett typiskt avsnitt av Tjusts innerskärgård, där man fortfarande kan se de betande starndängarna. Längst in i Båtsviken ligger Hulöhamns by med åker, betesmark och lövskogsholmar. Längst ut på Hulöhamn möter man den karga ytterskärgården. Häftet "Vandra i Västerviks kommun" med flera vandringsleder finns på Västervik Tourist Center gratis.

Show more

Tillfällen

Datum    
19 Apr
Torsdag 19 apr 2018
20 Apr
Fredag 20 apr 2018
21 Apr
Lördag 21 apr 2018
22 Apr
Söndag 22 apr 2018