S:ta Gertruds kyrka

Adress: S:ta Gertruds Kyrka , 593 33 Västervik Visa karta

Adress: S:ta Gertruds Kyrka , 593 33 Västervik

När Västervik grundades på sin nuvarande plats år 1433 av Erik av Pommern fick invånarna fyra skattefria år, det första för att bygga S:ta Gertruds kyrka. Kyrkan är öppen för allmänheten sommartid och är definitivt värt ett besök.

Gudstjänster hölls i kyrkan i nästan 500 år, då den sista högmässan hölls på domsöndagen 1905. Den 1:a advent samma år invigdes Västerviks nya kyrkan, S:t Petri. Efter detta användes S:ta Gertrud bland annat som spannmålsmagasin under första världskriget. Under hungerkravallerna 1917 stormade svältande Västerviksbor kyrkan enbart för att upptäcka att spannmålen grott och inte längre gick att använda. Så småningom uppstod tanken på att återupprätta kyrkan som gudstjänstlokal och den 18 juni 1933 återinvigdes S:ta Gertruds kyrka. Kyrkans ursprungliga torn förstördes genom ett blixtnedslag under pågående gudstjänst 1762 och ersattes på 1780-talet av det nuvarande, ritat av den berömde arkitekten Carl Fredrik Adelchrantz. Bland kyrkans värdefulla inventarier märks en Wisteniusorgel från 1743 som anses vara en av Sveriges mest värdefulla orglar.

Show more

Om denna aktivitet