Tjustleden, Etapp 3 Svarteström-Lunds by-Valstad kvarn

Datum: Fredag 3 jun 2016 - tisdag 23 okt 2018 Visa karta

Tjustleden är en vandringsled som slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den totala längden är 203 km som sedan delats upp på nio stycken etapper. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog och kulturmark.

Den tredje etappen är cirka 20 km lång och inleds med en stigning upp på ett berg med härlig utsikt. Leden går genom skog, hyggen och på bergsryggar och du passerar flera stora fornlämningar. Leden går förbi Käringryggens ödegruvor som består av tre långsträckta fält. Gruvan är från 1520-talet och var en gång i tiden landets största koboltproducent. Nästa delmål för etappen är att komma fram till Lunds gamla ”torgby” och alldeles norr om den finns hällristningar med så kallade fotsulor och skålgropar. Innan etappmålet vid Valstad kvarn så passerar du Verkebäcksdalgången och det vackra meanderlandskapet. På Västervik Tourist Center kan man hämta broschyren ”Vandra i Västerviks kommun”.

Show more

Tillfällen

Datum    
19 Apr
Torsdag 19 apr 2018
20 Apr
Fredag 20 apr 2018
21 Apr
Lördag 21 apr 2018
22 Apr
Söndag 22 apr 2018