Solstad gruva

Adress: Solstadgruva, 593 97 Visa karta

Adress: Solstadgruva, 593 97

En gammal koppargruva utanför Solstadström som upptäcktes av en holländare redan på 1400-talet.

I Mörtfors smältes under ett halvt sekel koppar som hämtades från Solstad gruva. Gruvan började brytas redan på 1400-talet av holländare. Drygt 200 år senare var det valloner som arbetade vid gruvan. Kopparhalten varierade mellan 4 och 12 procent. Metoden som användes kallades tillmakning och gick ut på att elda på berget och sedan slå på vatten så att det sprack.

På 1630-talet hade holländska gruvarbetare kommit till Sverige genom Louis De Geers försorg och bröt gruvan ned till cirka 13 meters djup. Brytningen utfördes på denna tid genom tillmakning. Sedan lämnades gruva fram till 1740 då brukspatron Johan Olofsson tog upp brytningen igen. Nu användes krut och 1747 hade man tagit sig ned till 32 meter. Pipstockar försåg gruvan med luft som slutade i en dragugn. Då det eldades i denna uppkom en uppsugning av luft ur gruvan och resulterade i att en luftväxling uppstod. År 1754 hade man tagit sig ned till 76 meter och sysselsatte cirka 40 arbetskarlar som arbetade i skift. Hästar men även handkraft skötte spelen som hissade malm och arbetsfolket. Handpumpar och pumpar drivna med hästar tömde gruvan på vatten som ständigt strömmade in.

Johan Olofsson blev inte rik på kopparverket för de gårdar han ägt fick han efter hand sälja av och därefter först halva och sedan hela kopparverket, till Åke Hammarskiöld på Misterhults gård. Hammarskiöld hade likaså köpt på sig en hel del egendom och fick även han så småningom börja sälja av för att klara ekonomin. 1767 köpte industrimannen Petter Cristoffer Cederbaum både Mörtfors kopparverk och Solstad gruva.

Cederbaum var storägare till gruvor och malmbearbetning i trakten, något han blev mycket rik på men mest lönsam i hans lilla imperium tycks Mörtfors kopparhytta och Solstad gruva ha varit. Vid tiden han övertog kopparverket och Solstad gruva infördes moderna gruvbrytningsmetoder. Istället för att hälla vatten på det upphettade berget och vänta till stenen sprack, började man nu använda krut.

Gruvan och kopparverket blev goda inkomstkällor för Cederbaum. När Cederbaum dog 1795 hade emellertid verksamheten krympt och 1798 lades kopparverket i Mörtfors och gruvdriften i Solstad gruva ned. Som djupast var gruvan då 356 meter, en av Sveriges djupaste, och den hade lämnat mer koppar ifrån sig än någon annan svensk gruva utom Falu koppargruva och Bergsbo.

Några nya försök gjordes att bryta koppar i Solstad gruva, under 1800-talet av en engelsk firma och sedan en sista gång under första världskriget men kopparhyttan var då flyttad från Mörtfors till Wirum.

Idag går det att besöka gruvan och gå ner i schakthålet. Själva gruvhålen är vattenfyllda och otillgängliga.

Show more

Om denna aktivitet

  • Gatuadress 1
    Solstadgruva