Fornlämningar i Gamleby

Adress: Gamleby

Adress: Gamleby

Området kring Gamleby tillhör en av de tätaste fornlämningsområdena i Sverige, faktiskt i hela norra Europa och inrymmer unika möjligheter till studier av de förhistoriska samhällena. Här hittar man bland annat Casimirsborg, bergkonst, bronsåldersfynd, hällristningar, fornlämningar och mycket mera.

Casimirsborg
På Casimirsborg skall uppföras ett bronsålderscentrum – ett ”bronsålders-Skansen”. Det består av uppbyggda autentiska miljöer. Casimirsborg är en alldeles särskild plats där man hittar alla delar av ett genuint bronsåldersamhälle; hällbilder (del världsunika hällristningar), boplats, fort, gravar, kultplats, hamn mm, vilket är unikt i Sverige, Norden & Europa. Här finns över 2200 registrerade hällbilder.

Bergkonst
Gamleby ett område i klass med Tanum i Bohuslän när det gäller bergkonst. En helt fascinerande inblick i en forntida bild- och föreställningsvärld.

Bronsåldersfynd
En unik hällristning föreställande en solvagn och 101 skepp har hittats vid Casimirsborg (Mem) utanför Gamleby av bland annat Joakim Goldhahn från Linnéuniversitetet i Kalmar. Mem som platsen hette en gång i tiden, är troligen en av Sveriges mest intressanta platser från bronsåldern.

Fornlämningar vid Gunnerstad
1957 fann man i en av dåvarande tre högar i Gunnerstad bl.a. en bronsåldershjälm av vendeltyp med nässkydd, smält glas, spel­brickor av elfenben samt 3 glasbägare från Rhen­området. Utgrävningen gjordes i samband med ett vägbygge. Det fanns tidigare fyra runda högar i Gunnerstad. Högarna stod kvadratiskt med flera små högar mellan och runt kullarna.

Show more

Om denna aktivitet

  • Öppettider
    Året runt