Kolmila och kolvaktarstuga i Hulthorva

Visa karta

Upplev hur kol görs på gammalt vis. I Hulthorva har man haft som tradition att sätta upp och tända en kolmila, en slags mila som hettar upp ved med begränsad syretillförsel och på så vis tillverka träkol.

Under kulturdagen i Hulthorva fylls milan med 30-35 kubikmeter lövved för att sedan tändas och under 4-5 dygn förbrännas till kol. När milan väl är tänd täpps luftkanalen till för att sedan regleras från botten av milan. Det är lite av en konst att hålla elden på rätt nivå för att inte riskera att hela milan fattar eld. Därför krävs det övervakning dygnet runt.

Historia om kolmilan:
Kolningen började användas för över 1000 år sedan i och med att det behövdes bränsle till järnindustrin. Tanken bakom kolmilan är att inte bara få aska kvar när man eldar upp trä. I kolmilan förbränns bara en del av veden för att alstra värme så resten av veden istället sakta förkolas. Förbränningen regleras med hjälp av kontrollerad lufttillförsel till milan för att förbränningen inte ska gå för snabbt och onödigt mycket ved brinner upp.

Show more