Segersgärde med Fruberget och Örnberget

Visa karta

En vandring upp på Fruberget eller Örnberget ger dig en fantastisk utsikt över området. På Örnberget ligger fornlämningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt resterna av en fornborg.

En vandring upp på Fruberget eller Örnberget ger lön för mödan. Här möts man av frispolade hällar och knotiga tallar. Utsikten över skärgårdslandskapet är storslagen.

Frubergets sluttning mot väster bär spår av ett gammalt odlingslandskap. Denna sluttning var tidigare en slåtteräng där man tog tillvara både hö och löv från träden genom så kallad hamling. Orkidéerna nattviol, Adam och Eva, S:t Pers nycklar och vit skogslilja skvallrar om god jordmån och lång hävdtradition.

I vårens och försommarens rika fågelkör blandas skäggdoppingarnas sträva skällande från vikarna med näktergalens berömda "slag" från lövsnåren. Andra arter i de öppna markerna är till exempel hämplig, rosenfink och ängspiplärka.

Show more