Gladhammars gruvor

Adress: Gladhammars Gruvor Västervik Visa karta

Adress: Gladhammars Gruvor Västervik

Gladhammarsgruvorna tillhör de äldsta i landet. De har med kortare och längre uppehåll bearbetats under en lång tidsrymd.

Gruvornas historia

Vid arkeologiska undersökningar 2009-2011 har man funnit att någon form av brytning och metallhantering har funnits så tidigt som på 1100-talet. Järnmalm bröts från år 1525 och en hytta för järnframställning fanns vid Torsfallsån ett år senare. Kopparmalm började brytas på 1560-talet då greve Svante Sture får höra talas om att järnmalmen vid Gladhammar var så uppblandad med koppar och svavel, det vill säga kopparkis, att järnet i praktiken var odugligt.

1620-1655: Holländare drev kopparframställning vid gruvan, vilket var en tidsödande, miljöförstörande och hälsofarlig verksamhet. Malen inom Holländarefältet hissades upp till markytan med handdriva spel och bearbetades på plats innan den fraktades till hyttan vid Torsfallsån. Vattenkraften från ån behövdes bland annat för att driva de bälgar som blåste in luft i ugnarna.
1738-1763: Nya gruvor togs upp omedelbart öster om Holländarefältet. Detta nya område fick sitt namn efter gruvbolagets störste ägare Eric Sohlberg, men gav aldrig några större fyndigheter. Bruksmagnaten Peter Christopher Cederbaum övertog gruvorna. Verksamheten fick ett uppsving genom att Cederbaum investerade i nya ugnar och uppfordringsverk.
1764-1773: Den s.k. Sankte Pers nyckel, en 270 meter lång stollgång från Holländarfältet med utlopp mot Tjursbosjön konstruerades. Gången dränerade gruvorna på vatten och gjorde det lättare att bryta på större djup samt frakta ut malm och gruvavfall.
1777-1892: Det upptäcktes att det fanns kobolt i malmen och produktionen ställdes om. Kobolt var en metall som vid tiden eftersöktes som exklusivt färgpigment till glas och keramik. Brytningen pågick i omgångar och Gladhammar var under denna tid Sveriges största koboltgruva.
1900-talet: En del provbrytningar, där bland annat guld påträffades i Sohlbergfältet, men utan att någon gruvdrift återupptogs.

På plats finns information om gruvornas historia och fikaplats. Det finns en kortare vandringsled som tar dig förbi gruvorna och ner till sjön. För dig som vill vandra längre går tjustleden förbi.

Show more

Om denna aktivitet